Aktivitetslogg for for EndNote-bibliotek

Det finnes to verktøy som gir mulighet for å se endringer som er gjort i et EndNote-bibliotek. Oversikten over nylig tilførte referanser gjelder alle bibliotek, mens aktivitetslogg kun gjelder for delte EndNote-bibliotek.
Begge har som begrensning at de kun gjelder for det som skjer i EndNote-grensesnittet, og fanger altså ikke opp eventuelle endringer utført i EndNote online.

Nylig tilførte referanser

Du kan få en oversikt over referansene som er lagt til biblioteket ved å klikke på gruppen Recently Added. Høyreklikking på denne gruppen gir anledning til å velge om du vil se referansene fra siste døgn, siste 7 dager, siste 14 dager eller siste 30 dager.
Referanser som er lagt til i EndNote online er altså unntatt i denne oversikten selv om de naturligvis er en del av biblioteket.

 

Aktivitetslogg for delt bibliotek

Det er innført en aktivitetslogg for delte bibliotek slik at du lettere kan få oversikt over hvilke endringer som er gjort og hvem som har utført de. Loggen inneholder de siste 500 endringene.

Du får tilgang til loggen ved å klikke på ikonet Activity Feed.
Denne funksjonen gir opplysninger om:

  • hva slags endringer som er foretatt (ulike ikoner)
  • hvem som har utført endringene (navn på bruker)
  • beskrivelse av endringene (hva som er gjort og evt. hvor mange referanser som er omfattet)

Du får opp den aktuelle referansen/gruppen ved å klikke på linjen i loggen som beskriver endringen. Dersom en eller flere referanser er slettet, vil det komme opp en melding om dette i stedet for å vise de slettede referansene.

Merk at aktivitetsloggen er knyttet til det aktuelle EndNote-biblioteket.
Hvert bibliotek har følgelig sin egen aktivitetslogg.