Lister («Terms»)

Dette er lister med oversikt over innholdet i et (eller flere) felt. Hensikten med lister flerdelt:

  1. Lette innskriving av referanser
  2. Føre kontroll med hva som legges inn (nøkkelord, navneformer etc.)
  3. Mulighet for å benytte ulike formater for innholdet i et felt (forkortelser av tidsskriftnavn)

Hjelp til innskriving

Man kan bruke lister til å lette innskrivingen av referanser. Dette er et nyttig verktøy til å holde en konsekvent registreringspraksis.

Les mer om hjelp til innskriving

Aktivere lister

Letter oversikten over hva som ligger inne feltene og åpner muligheter for å bruke de andre funksjonene.

Les mer om å aktivere lister

Oppdatere lister

Nyttig kommando for å oppdatere listene på bakgrunn av hva som faktisk ligger i feltene.

Les mer om å oppdatere lister

Importere lister

Bruker i særlig for å hente inn lister og tidsskriftnavn med forkortelser.

Les mer om å importere lister