Endre siteringer i et Pages-dokument

Det finnes noen valg man kan foreta etter at en referanse er satt inn i et Pages-dokument.
Se egen side for å velge bibliografiformat.

Fremgangsmåte for å endre siteringer

  •  Klikk på siteringen som skal endres
  • Det dukker da opp en dialogboks med en rekke valg:

Øverste del av dialogboksen gjengir kort referansen, og nedenfor finner du følgende valg:

Prefiks / Suffiks

Her fyller du ut ønsket tekst som skal kommer før/etter selve siteringen. Merk at alle mellomrom og tegnsetting må skrives inn.

Område

Angir sidetall som det henvises til.
Merk at dette nesten utelukkende fungerer i APA-stilen. For andre stiler anbefales det å benytte Suffix-feltet istedet (se over).

Utelat

Man kan velge om man vil utelate forfatternavn (opphavsperson) og/eller årstall fra en sitering.
Utelatelsen har ikke noen innvirkning på eventuelt andre siteringer av samme referanse eller på hvordan referansen blir seende ut i litteraturlisten.