Endre navn på grupper

Når man først har valgt et navn på en gruppe, vil det av og til dukke opp behov for å kunne endre på dette.
Fremgangsmåte:

  • Merk aktuell gruppe
  • Velg Groups fra References-menyen
  • Velg så Rename Group
  • Gi til slutt gruppen den ønskede navnet

Om navnsetting av grupper

  • Du kan benytte hvilke tegn du ønsker
  • Du kan ha flere grupper med samme navn (hva nå det skal være godt for…)