Bruk av referansene utenfor EndNote

Som regel er det ikke det å ha dataene i basen som er det endelige målet. De skal helst kunne benyttes i en eller annen sammenheng utenfor EndNote.

Bruksområdene kan være mange, men noen alternativer er

Lage bibliografier

Å lage bibliografier går ut på å presentere (et utvalg av) referansene i et gitt format.
Arbeidet består følgelig i å velge referanser og deretter velge formatering.

Les mer om bibliografier her.

Bruke referanser i forbindelse med skriving

En annen måte å bruke referansene i EndNote på er å sette de inn i en fortløpende tekst man skriver og deretter generere en litteraturliste på bakgrunn av de siterte referansene.

Les mer om å samspill mellom Word og EndNote eller samspill mellom Pages og EndNote.