Oppsett for synkronisering

Det er ulike måter å synkronisere EndNote-biblioteket med EndNote Online-biblioteket på. Denne siden beskriver hvordan man kan sette opp EndNote-programmet til å gjøre denne prosessen automatisk. En annen side beskriver hvordan man kan utføre synkroniseringen med EndNote online manuelt.

Fremgangsmåte for oppsett av synkronisering:

  • Velg Preferences fra EndNote X9-menyen
  • Velg kategorien Sync
  • Skriv inn brukernavn og passord for EndNote online-kontoen under feltene for EndNote Account Credentials (se over)
  • Velg om/når EndNote skal foreta automatisk synkronisering i valgene under Sync Automatically