Tilpasning av programvinduet

Man kan selv bestemme om, og eventuelt hvordan grupper og enkeltreferanser skal vises i oversiktsbildet i EndNote.
Se egen side for oppsett av visning av felt.

Klikk på knappen for Layout oppe til høyre i skjermbildet

Valgene er:

Hide Search Søkefeltene vises ikke
Hide Groups Gruppene vises ikke
Bottom – PDF Eventuelle PDF-filer vises under referanseoversikten
Bottom – Split Referansen og eventuelle PDF-filer vises side om side under referanseoversikten
Bottom – Preview Referansen vises under referanseoversikten og under dette igjen finner man en forhåndvisning med en gitt stil
Right – PDF Eventuelle PDF-filer vises til høyre for referanseoversikten
Right – Split Referansen og eventuelle PDF-filer vises side om side til høyre for referanseoversikten
Right – Preview Referansen vises under referanseoversikten og under dette igjen finner man en forhåndvisning med en gitt stil
References Only Kun referanseoversikten vises