Sortering

Sortering foregår enklest ved å klikke på kolonneoverskriften i oversiktsvisningen. Da blir den kolonnen en klikket på sortert i stigende rekkeføle. Et klikk til på samme overskrift gir sortering i avtagende rekkefølge. Det er også mulig å sortere på felter som ikke vises og å angi sortering i flere nivå.
Merk at denne sorteringen kun gjelder for visningen i EndNote-programmet. Rekkefølgen på siteringer og referanser i Word-dokumenter bestemmes av stilen som benyttes.
(Les mer om stiler på egen side.)

Fremgangsmåte:

  • Velg Sort Library fra Tools-menyen
  • Dialogboksen som kommer frem gir mulighet for stigende/avtagende sortering på inntil fem felt samt anledning til å velge nasjonale sorteringsregler. (Velg Norwegian under Sort Language for riktig sortering av æ, ø og å.)