Redigere sitering i Word

Det er en rekke muligheter for å redigere en sitering som allerede er satt i et tekstdokument.
Merk at alle disse endringene kun påvirker den ene siteringen som er valgt. Du må endre selve stilen dersom hensikten er å endre formatet på alle siteringene.
Se mer om stiler

Valgmulighetene blir tilgjengelige ved å velge Edit & Manage Citations(s) under Citations på EndNote-verktøylinjen  i Word.

Dette gir dialogboksen som vist under.

Helt ute til høyre for hver sitering er det en knapp som gir mulighet for håndtering av siteringene

Edit Library Reference
Tar deg over i EndNote-programmet for å redigere den markerte referansen der
Remove Citation
Fjerner siteringen fra teksten
Insert Citation
Setter inn ny sitering (søkeboks dukker opp)
Update From My Library Gir mulighet for å bytte ut siteringen med en annen referanse fra det åpne EndNote-biblioteket (søkeboks dukker opp)
I nederste delen av dialogboksen finner du Edit Citation med valgene som beskrevet under.
Format gir følgende valg:
Default
Beholder forfatternavn og årstall innenfor parentesen
Display as: Author (Year)
Flytter forfatternavnet utenfor parentesen
Exclude Author
Utelater forfatternavn i siteringen
Exclude Year
Utelater årstall i siteringen
Exclude Author & Year
Utelater både forfatternavn og årstall i siteringen (men beholder eventuelle prefix og suffix
Show Only in Bibliography Utelater siteringen fra den fortløpende teksten, men har referansen med i litteraturlisten
Prefix:

 

Tekst som settes i parentesen før selve referansen. Husk all tegnsetting og mellomrom
Suffix:

 

Tekst som settes i parentesen etter selve referansen. Husk all tegnsetting og mellomrom
Pages:
Sidetall (uten ekstra tegnsetting)
NB! Svært få stiler benytter dette feltet, bruk heller Suffix-feltet