Import av PDF-filer

Man kan importere PDF-filer som programmet bruker for å lage en ny referanse i EndNote-biblioteket. En kan importere én og én fil, eller en mappe/katalog (inkludert undermapper/-kataloger) med filer på en gang.

Man kan definere en mappe hvor nye PDF-filer som plasseres der automatisk blir importert i EndNote-biblioteket.. Dette er nyttig dersom man har en arbeidsrutine hvor man laster ned filer ved hjelp av andre programmer enn EndNote.

Teknologien bak importen baserer seg på oppslag i basen til organisasjonen CrossRef. Det betyr i praksis at PDF-filene må være relativt nye, og komme fra en anerkjent tidsskriftleverandør for at EndNote skal kunne lage fullstendige referanser av de.

Man kan også velge å endre navn på de importerte filene slik av det blir lettere å finne fram senere når man skal benytte de i ulike sammenheng.

Fremgangsmåte for import av PDF-filer:

 • Lagre aktuell PDF-fil på et lett tilgjengelig sted
 • EndNote-programmet velges Import fra File-menyen
 • Bla frem til PDFfilen(e)
 • Velg PDF File or Folder under Import Option
 • Klikk Import


EndNote analyserer da innholdet i filen(e), slår opp i CrossRef-basen og importerer metadata derfra til en ny(e) referanse(r) i EndNote-biblioteket.

Fremgangsmåte for automatisk import av PDF-filer:

 • Velg Preferences fra EndNote X9-menyen
 • Klikk på kategorien PDF Handling
 • Kryss av for Enable automatic importing og velg hvilken mappe som skal overvåkes
  Merk at PDF-filene legges til referansene i EndNote-biblioteket dersom disse finnes der fra før. I motsatt fall opprettes det nye referanser.

Fremgangsmåte for å endre PDF-filnavn ved import:

 • Velg Preferences fra EndNote X9-menyen
 • Klikk på kategorien PDF Handling
 • Kryss av for ønsket valg under PDF Auto Renaming Options
  Merk at filnavnene forkortes slik at de ikke blir lenger enn 50 tegn.