Dublettkontroll

Dubletter i denne sammenheng er flere referanser til samme arbeide (artikkel, kapittel, bok osv.). Disse kan representere et problem dersom man siterer ulike referanser under skriveprosessen. Da vil referanser til samme arbeide kunne komme to ganger i litteraturlisten, og man vil få uoverensstemmelser mht. oppdateringer ol.
Det anbefales derfor å alltid sjekke for dubletter i biblioteket når man har importert nye referanser man ikke er helt sikker på ikke ligger i ens base fra før.

Les mer om å utføre dublettkontroll her.

Når man henter referanser fra ulike kilder vil man lett kunne få referanser til de samme arbeidene med små forskjeller i hvordan opplysningene blir presentert. Noen har bare initialer på forfattere mens andre har fullt fornavn, noen har tidsskrifter med bildestreker i tittelen mens andre har uten osv.
Da er det nyttig å kunne angi hvilke felt som skal sjekkes og evt. hvordan man skal sjekke. Til dette formål tilpasser man kriteriene for dublettsjekk.

Les mer om å sette kriterier for dubletter her.