Flytte eller kopiere tekst mellom felt

Det kan være tilfeller hvor man ønsker å flytte eller kopiere innholdet fra et felt over til et annet felt. Særlig kan denne funksjonen komme til sin rett dersom man får en kopi av en base som er bygget opp med litt annen registreringspraksis enn du bruker. (F.eks. at kollegaen har lagt en gitt type opplysninger i et annet felt enn du har valgt.)

Fremgangsmåte:

  • Velg Change/Move/Copy Fields fra Tools-menyen
  • Klikk på fanearket Move/Copy Fields
  • Angi hvor det skal flyttes fra og til samt hvordan teksten som evt. finnes i feltet fra før skal behandles.