Sette inn referanse fra delt bibliotek/gruppe i et Word-dokument

Det er mulig å sette inn referanser fra et EndNote-bibliotek / en gruppe noen har delt med deg direkte i et Word-dokument. Du kan endre stil og derigjennom utseende/formatering på siteringer og referanselinje på linje med referanser fra ditt eget EndNote-bibliotek.Husk at du trenger nettilgang dersom du fjerner formateringen og skal formatere på nytt ettersom Word da vil åpne EndNote online-kontoen din i nettleseren for å hente nødvendig informasjon.

Fremgangsmåte for å sette inn referanse(r) fra delt bibliotek:

  • Åpne et delt bibliotek ved å velge Open Shared Library fra File-menyen
  • Sett inn ønsket referanse slik du ville gjort fra di eget EndNote-bibliotek

.

Fremgangsmåte for å sette inn referanse(r) fra delt gruppe:

  • Klikk på knappen for å søke etter referanser 
  • Skriv inn søkeord
     
  • Bytt fra å søke i eget bibliotek til å søke i delte grupper
  • Utfør søket ved å trykke Enter-tasten
  • Merk referansen(e) du vil sette inn og klikk på