Hente programmet / installasjon

Om lisensene

Universitetsbiblioteket har tegnet en såkalt site-lisens på bruk av  referansehåndteringsprogrammet EndNote. Dette betyr i praksis at alle UiBs ansatte og studenter kan benytte programmet både i jobb-/studiesammenheng og til hjemmebruk.
NB: Når arbeids-/studieforholdet til UiB opphører, skal man avinstallere programmet.

På campus

Dersom du benytter en maskin som er driftet av IT-avdelingen, kan du installere / oppdatere ved hjelp av Software Center.
Merk at det kan være nyttig å endre oppsettet av kobling til fulltekst for å utnytte tilgjengelige litteraturressurser fullt ut.

På egen maskin

Hente programmet

Til bruk på maskiner som ikke er driftet av UiBs IT-avdeling kan man laste ned programmet fra nettet (https://tjinfo.uib.no/program).  EndNote finnes både for Mac og Windows.
Velg å laste ned filen EndNote X9 Mac 9.3.1.pkg dersom du bruker Mac.

Installasjon / oppgradering

Eldre utgaver av EndNote bør fjernes før man legger til en ny. Man fjerner tidligere versjoner ved å trekke hele program-mappen i søppelkurven. Tøm så søppelkurven før versjon X9 installeres.

Det er alltid en fordel å installere tekstbehandlerne før EndNote-programmet. På det viset øker man sannsynligheten for at koblingen mellom programmene blir opprettet automatisk. En detaljert fremgangsmåte finner man for installasjon av EndNote-programmet finnes i installasjonsveiledningen.

Det kan være nyttig å endre oppsettet av kobling til fulltekst for å utnytte tilgjengelige litteraturressurser fullt ut.