Skrive inn referanser manuelt

Dette er den metoden som er lettest å forholde seg til i begynnelsen, men det er også den som krever mest tasting fra brukerens side. Egner seg således best dersom man skal legge inn enkeltreferanser som ikke finnes (lett) tilgjengelig i elektronisk form.

Fremgangsmåte:

  • Velg New Reference fra menyen References (eller trykk zN eller klikk knappen  )

Velg først riktig referansetype og fyll deretter ut alle aktuelle felt. Det er selvsagt mulig å endre referansetype senere dersom det skulle være aktuelt. De ulike referansetypene vil inneholde ulike felt/feltnavn, og kan formateres uavhengig av hverandre ved bruk av stiler ol.
(Se mer om referansetyper her.)

Husk å legge inn riktig tegnsetting og typografi når dette gjelder deler av et felt (f.eks. kursivering av latinske navn innen biologi).

Typografi som skal gjelde hele feltet legges til ved hjelp av stiler.