Arbeide med deler av basen

Det finnes mange situasjoner hvor det er ønskelig å behandle deler av et EndNote-bibliotek som en enhet. Det være seg at du vil endre tekst, flytte innhold i et felt over til et annet, legge til nøkkelord eller andre slike funksjoner.

For å kunne gjøre dette uten å påvirke de referansene man vil ha uendret, må du først skille ut de aktuelle referansene. Dette kan gjøres ved å markere de på vanlig Mac-vis med klikking kombinert med cmd– og Skift-tastene (cmd for å markere enkeltreferanser og Skift for å markere et spenn). I en del sammenheng vil det nok være enklere å markere de ved å utføre et søk. Treff fra et søk vil automatisk bli markert.

Når de aktuelle (eller de uaktuelle) referansene er markert velger du Show Selected References (eller Hide Selected References) fra References-menyen.

Øverst i listen My Library skifter da øverste kategorien fra All References til Showing References.

For å vise alle referansene igjen velger man Show All References fra References-menyen (eller klikker skift+cmd+M).

For mer om å arbeide med deler av EndNote-biblioteket, se også under Grupper.