Søk via EndNote

Søk i eksterne baser via EndNote er et enkelt alternativ når det ikke er viktig å beholde funksjonaliteten i basens originale grensesnitt. Metoden anbefales når man skal finne gitte (kjente) referanser. Den anbefales ikke for tematiske søk hvor man er ute etter referanser om et tema/emne.

Fremgangsmåte:

  • Sørg for å stå i Online Search Mode 
  • Velg Online Search fra Tools-menyen
  • Velg ønsket base fra listen som dukker opp
  • Når basen er valgt, kommer det opp en søkemeny. Valgene er tilpasset basen man skal søke i (se under)
  • Skriv inn søkekriterier og klikk Search
  • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som bærer den eksterne basens navn under Online Search-gruppene
  • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library 
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført