Samspill mellom Apple iWork Pages og EndNote

Man kan koble referanser fra et EndNote-bibliotek til et Pages-dokument. Med en slik kobling kan man velge hvordan referansene skal presenteres både i den fortløpende teksten og i litteraturlisten.

Samspillet mellom Apple iWork Pages og EndNote kan deles i tre kategorier

Dersom man ønsker en litteraturoversikt uten å ha med henvisninger i den fortløpende teksten, kan det være en bedre fremgangsmåte å benytte funksjonene for å lage bibliografier.

Merk at koblingen mellom Pages og EndNote er utviklet av Apple ikke av EndNote-utviklerne.
Dette betyr i praksis at eventuelle endringer funksjonaliteten følger oppdateringer av Pages-programmet snarere enn nye versjoner av EndNote-programmet.