EndNote og andre tekstbehandlere

EndNote har begrenset støtte for andre tekstbehandlere enn Microsoft Word og Apple Pages. Det som tilbys er å kunne sette inn siteringer og formatere referanser i en RTF- eller ODT-fil. Man har dermed en viss støtte for alle tekstbehandlere som kan lagre RTF- eller ODT-filer.
Prosessen består altså av to trinn; å sette inn referansene og å formatere dokumentet:

Fremgangsmåte for innsetting:

 • Sett markøren i tekstdokumentet der du vil ha siteringen
 • Gå til EndNote og marker og kopier (zC) referansen
 • Gå tilbake til tekstdokumentet og lim inn referansen
 • Referansen fremstår da i sin uformaterte form (f.eks. {Smith, 2012 #25})
  [Hvor «{}» angir at referansen er uformatert, «Smith» er førsteforfatter og «#25» betyr at referansen har id 25 i basen.]

Fremgangsmåte for formatering:
Gjør det til en regel å formatere en kopi av tekstdokumentet ettersom en ny formatering vil måtte ta utgangspunkt i et uformatert dokument. Det er med andre ord ingen funksjon som fjerner eller endrer formatering..

 • Lukk evt. filen i tekstbehandleren, og gå til EndNote
 • Velg Format Paper under Tools-menyen
 • Bla frem til aktuell RTF- eller ODT-fil
 • Velg rett stil under Output Style i dialogboksen som dukker opp
 • Klikk Format… for å formatere dokumentet i henhold til valgt stil