Sikkerhetskopiering / flytting av basen

Et EndNote-bibliotek består av en *.enl-fil og en *.Data-mappe som inneholder en omfattende filstruktur. Ettersom disse må ligge riktig plassert i forhold til hverandre for å fungere etter hensikten, blir det vanskelig å f.eks. sende et EndNote-bibliotek som vedlegg til e-post uten videre.
Det er imidlertid mulig å samle alle filer som utgjør et bibliotek til én enkelt fil. Dette er svært nyttig når man vil ta en sikkerhetskopi («backup»), vil sende biblioteket som vedlegg til en e-post eller rett og slett vil flytte det fra et lagringssted til et annet.

NB: Det er mulig å angi om man ønsker at vedlegg (f.eks. fulltekstartikler) skal kopieres med. Husk opprettslige problemstillinger dersom man deler slikt materiale utenfor UiB.

Fremgangsmåte:

  • Velg Compressed library (.enlx) fra File-menyen
  • Merk av for de aktuelle valgene i dialogboksen
  • Klikk OK, og velg navn og plassering for EndNote-biblioteket

Den nye filen får endelsen «.enlx» og åpnes som om den var en vanlig EndNote-fil. Når programmet åpner denne typen filer vil det lage en fil med endelsen «.enl» og en dertil hørende mappe med endelsen «.Data» som inneholder alle filer som var knyttet til biblioteket i utgangspunktet. Referansenumrene og alle andre opplysninger vil forbli som i originalbiblioteket.

Ikon for «vanlig»
EndNote-bibliotek
(*.enl)
Ikon for komprimert
EndNote-bibliotek
(*.enlx)