Funksjoner i Word

Det er lagt inn ekstra menyvalg i Word for at samarbeidet med EndNote skal gå best mulig. Alle nye valg i Word gjenspeiles i menyen. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i EndNote.  (En vil da flyttes over til EndNote-programmet når disse velges.)

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene

Insert Citation(s)
– Lar deg søke etter referanser i EndNote uten å forlate Word
Se mer om alternativene ved innsetting
Insert …
– Lar deg velge hvilken type objekt som skal settes inn.
Les mer om innsetting av objekt
Go to EndNote
– Går til EndNote-programmet
 Edit & Manage Citation(s)
– Rediger merket sitering (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten) og tilhørende referanse i EndNote-biblioteket
Se mer om dette
…………………. Edit Library Reference(s)
– Redigerer referansen i selve EndNote-biblioteket
Style
– Valg av stil for det aktuelle dokumentet.
Merk at dette valget er uavhengig av hvilken stil som er valgt i EndNote-programmet.
Update Citations and Bibliography
– Formaterer siteringer og referanseliste i henhold til valgt stil.
Configure Bibliography
– Valg for formateringen av litteraturlisten
Se mer om å formatere og avformatere i Word
Categorize References
 Group References by Custom Categories
– Her slår man av/på funksjonen for å overstyre oppsettet for kategorier som er definert i stilen (se neste menyvalg)
Se mer om kategorier i stiler
Configure Categories
– Her kan man velge endringer i forhold til oppsettet for kategorier som er definert i stilen
Se mer om endringer av kategorier
Instant formatting is On/Off
Configure Instant Formatting
– Innstillinger for automatisk formatering
Les mer om oppsett for automatisk formatering
Tools
Convert to Unformatted Citations
– Avformatere siteringer og referanser
Se mer om formatere og avformatere
Covert to Plain Text
– Fjerner koblingen mellom Word-dokumentet og EndNote-basen
Export Traveling Library
– Gir mulighet for å lagre alle siterte referanser i et EndNote-bibliotek (nytt eller eksisterende)
Preferences
General
– Valg for oppsett av hvordan EndNote og Word skal virke sammen, og mulighet for å tilpasse fortløpende formatering
Se mer om oppsett for Word og EndNote
Keyborard
– Mulighet for å definere hurtigtaster for mange funksjoner  for samhandling mellom Word og EndNote
Se mer om oppsett for hurtigtaster
Figures and Tables
– Oppsett for plassering av tabeller og illustrasjoner satt inn fra EndNote
Se mer om oppsett for figurer og tabeller
Application
– Valg for hvilket EndNote-program som skal knyttes til Word.
Se mer om valg av EndNote-program
Manuscript Matcher
– Gir en anbefaling til tidsskrift du kan publisere i
Se mer om funksjonen
Help
– Hjelpfunksjonen (i EndNote-programmet)