Gjennomgående endringer

Det kan være behov for å foreta endringer i enkelte felt på tvers av hele basen. En mulighet er selvsagt å åpne hver enkelt referanse og gjøre endringen på den måten, men heldigvis finnes det smartere løsninger i EndNote.

Man kan flytte opplysninger fra et felt til et annet. Man flytter da alle opplysninger fra utgangspunktet og velger hvordan man skal forholde seg til målfeltets evt. innhold.

Les mer om Flytte eller kopiere tekst her

I tillegg til å flytte tekst kan man også endre teksten i et gitt felt. Man velger om tekst skal legges til, trekkes fra eller erstattes i sin helhet.

Les mer om Erstatte / endre tekst her.