Verktøyknapper for PDF-leser

Verktøylinjen for PDF-leseren vises når man klikker på fanekortet PDF & Quick Edit (se under).

Man får da vist eventuelt PDF-vedlegg til den markerte referansen.
Merk at menyen har tre undermenyer med flere valg som beskrevet under.

PDF Attachments
– Her kan man velge hvilken PDF-fil som skal vises (dersom flere er knyttet til referansen) eller man kan legge til nye
 /  Open PDF / Close PDF
– Her kan man åpne PDF-leservinduet eller lukke en PDF-fil i et eget vindu i EndNote.
E-mail PDF
– Sender PDF-filen som vedlegg til en e-postmelding. Nyttig dersom man kun vil sende av sted én og én fil
Rotate Counterclockwise
– Roterer PDF-filen mot klokken
Rotate Clockwise
– BRoterer PDF-filen med klokken
Search Toolbar
– Veksler mellom å vise og skjule søkeverktøyene:
Find
– Skriv inn søkebegrep
Find Previous
–  Søker etter forrige forekomst av søkebegrepet
Find Next
– Søker etter neste forekomst av søkebegrepet
 Zoom Toolbar
– Veksler mellom å vise og skjule zoom-verktøyene:
 Zoom
– Velg en størrelse fra menyen eller skriv inn verdi selv
 Zoom Out
– Forminsker PDF-filen
 Zoom In
– Forstørrer PDF-filen
 Navigation Toolbar
– Veksler mellom å vise og skjule navigasjonsverktøyene:
 Page Number
– Går til angitte side i PDF-filen
 Previous Page
– Går til forrige side
 Next Page
– Går til neste side
   Annotation toolbar 
– Veksler mellom å vise og skjule annoteringsverktøyene:
 Text Select 
– Velger tekst. Nyttig om en ønsker å ha flere formateringsvalg (se under) på samme tekst.
 Highlight
– Markerer teksten med farget bakgrunn
 Underline
– Understreker teksten
   Strikethrough
– Gjennomstreker teksten
 Sticky note
– Setter inn en kommentar i PDF-filen. Denne lagres sammen med filen, og er søkbar i EndNote-biblioteket.
 Rectangle
– Setter inn et rektangel over den originale teksten
 Oval
– Setter inn en oval/sirkel over den originale teksten
 Line
– Setter inn en linje/strek over den originale teksten
 Free Text
– Fri tekst som plasseres over den originale teksten
 Color Menu
– Meny for fargevalg for menyvalgene beskrevet over
 Line With Menu
– Meny for valg av linjetykkelse
 Show Font Panel
– Henter frem operativsystemets verktøy for skrifttype.
Beskrives ikke ytterligere her da det ikke er knyttet spesielt til EndNote-programmet.