Oppsett for automatisk formatering

Standard oppsett for koblingen mellom EndNote og Word er at referanser som settes inn i et Word-dokument blir automatisk formatert. Dette er en funksjon man kan slå av, og man kan velge hvordan den skal fungere når den er på:

Fremgangsmåte:

  • Velg Configure Instant Formating under Instant Formating is On/Off


  • Dialogboksen som kommer frem gir mulighet for velge hvor ofte programmet skal se etter uformaterte siteringer og om det også skal se etter endringer gjort i siteringer som allerede er formatert.