Nyheter i denne versjonen

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i forhold til forrige versjon. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene når man går fra en versjon til en annen. Det betyr også at du kan arbeide med samme biblioteket på ulike maskiner uten at disse behøver å ha samme EndNote-versjon installert.
EndNote er klarert for å brukes på macOS 10.10 eller nyere, og fungerer best med Microsoft Word 2011 og Word 2016 (versjon 15.21.1 eller nyere) i tillegg til Apple iWorks Pages.

De viktigste endringene fra forrige versjon er:

 Kobling til Web of Science
Den kanskje største nyheten i versjon X9 er at programmet er tettere koblet mot Web of Science (WoS). Dette betyr at det er mulig å aktivere funksjoner i WoS direkte fra enkeltreferanser og grupper i EndNote-biblioteket.
Les mer om kobling til Web of Science
 Mer fleksibilitet ved deling av bibliotek / grupper
Det er omsider blitt mulig å dele et EndNote-bibliotek med andre uten at de nødvendigvis får tilgang til å gjøre endringer i det. Du kan nå velge hvem som skal ha skrivetilgang og hvem som kun skal ha adgang til å lese. Det er også mulig å utvalgte grupper med kolleger i stedet for hele biblioteket.
Les mer om å dele bibliotek / grupper
 Finn aktuelle bibliotek å publisere i
Funksjonen Manuscript Matcher gir anbefalinger til hvilke tidsskrift du kan publisere din artikkel i. Nyttig dersom du ikke har oversikt over aktuelle publiseringsmuligheter innen ditt fagfelt
Les mer om Manuscript Matcher
 Nye referansetyper
I tillegg til sedvanlig oppdatering av referansestilene, er det denne gang lagt til fire nye referansetyper for å gjenspeile et økt mangfold i medietypene som siteres. De nye referansetypene er Discussion FoumMultimedia ApplicationSocial Media og Television Episode.
Les mer om referansetyper