Overføring fra baser

Her følger en oversikt over referansedatabaser og andre nettressurser som gir mulighet for overføring av referanser til EndNote.
Ta kontakt dersom det er noen aktuelle ressurser som ikke er listet opp.
(Se her for vår kontaktinformasjon.)

Prosedyrer for oppkobling og eksport/import er beskrevet for noen av våre databaser: