Importere lister

Man kan importere lister fra andre kilder. (De må være lagret i formatet ren tekst – ANSI – og termene skal være tabulatorseparerte.)
EndNote leveres med 14 lister som ineholder tidsskrifttitler med forkortelser. Disse er svært nyttige dersom man veksler mellom stiler som skal ha full tittel og forkortet tittel.

Fremgangsmåte:

  • Velg Define Term Lists fra Tools-menyen
  • Velg Journals, og klikk på knappen Import List
  • Bla evt. frem underkatalogen Terms under EndNote sin programkatalog
    (typisk: Programmer4EndNote X94Terms)
  • Velg deretter den aktuelle listen for ditt fagområde.
    NB! Listene er store, så det kan ta litt tid å importere dem.

  • Til slutt kommer det opp en bekreftelse på at listen er importert