Velge bibliografiformat i et Pages-dokument

Referanser som settes inn i et Pages-dokument vil bli formatert i henhold til stilen som er valgt i EndNote-biblioteket. Man har imidlertid full anledning til å endre stil underveis i prosessen.

Fremgangsmåte for å endre bibliografiformat

  • Velg EndNote-henvisninger fra Rediger-menyen
  • Velg ønsket stil

Merk at stilene som vises i menyen er de som er valgt som «favoritter» i EndNote-programmet.