Vis beslektede referanser («View Related Records»)

Dette er en funksjon som gir anledning til å se referanser som antas å omhandle samme tema som referansen man tok utgangspunkt i. antagelsen bygger på at referansene har flere felles henvisninger i litteraturlistene.
Funksjonen forutsetter at den gjeldende referansen har registrert et ID-nummer fra Web of Science eller U.S. National Library of Medicine og at du har tilgang til et abonnement på tjenestene fra Web of Science.

Det er tre mulige fremgangsmåter for denne funksjonen. De gjør nøyaktig det samme, så finn den metoden som passer best for din arbeidsflyt.

Fremgangsmåte 1

 • Åpne aktuell referanse i EndNote-biblioteket
 • Klikk på knappen View Related Records () fra verktøylinjen
 • Referansene vises i Web of Science-basen i din nettleser

Fremgangsmåte 2

 • Marker den aktuelle referansen i EndNote-biblioteket
 • Velg Web of Science fra References-menyen
 • Velg View Related Records
 • Referansene vises i Web of Science-basen i din nettleser

Fremgangsmåte 3

 • Marker den aktuelle referansen i EndNote-biblioteket
 • Høyreklikk på referansen
 • Velg Web of Science fra menyen som dukker opp
 • Velg View Related Records
 • Referansene vises i Web of Science-basen i din nettleser