Dele bibliotek / gruppe med andre

Det er mulig å dele et EndNote-bibliotek med andre EndNote-brukere. Funksjonaliteten forutsetter at du har en EndNote online-konto (eller oppretter en i sakens anledning), og har satt opp biblioteket til å synkroniseres mot denne. Muligheten for å dele et bibliotek med andre er for tiden til kun å gjelde dette ene biblioteket. Andre kan likeledes dele sitt bibliotek med deg. Det er ingen begrensning i hvor mange som kan dele sine bibliotek med deg.
Se mer om synkronisering med EndNote online.

Prosessen består av tre trinn: Først sender du ut en invitasjon til den/de du vil dele ditt biblbiotek med (maksimalt 100 stykker). Denne/disse aksepterer deretter din invitasjon, og de kan deretter åpne biblioteket for å gjøre nødvendige endringer eller benytte det i skrivearbeidet sitt. Se lenker under for en mer detaljert beskrivelse.

Invitasjon til deling av bibliotek

Invitasjon til deling av gruppe

Åpne delt bibliotek

Åpne delt gruppe

Sette inn referanse fra delt bibliotek/gruppe i et Word-dokument

Aktivitetslogg for delt bibliotek