Sette inn referanser fra søk i Word

Det er mulig å søke etter referanser i EndNote-biblioteket når du står i Word-dokumentet.

Fremgangsmåte:

  • Klikk på knappen Insert Citation

  • Søk frem referansen(e) du ønsker å sette inn i dokumentet, og marker denne/disse
  • Marker referansen(e) , og klikk på knappen Insert for å sette inn denne/disse.
    Dersom du i stedet klikker på trekanten til høyre for Insert, får du opp ulike alternativer for innsetting. Disse er beskrevet under.
Insert Setter inn siteringen på ordinær måte
(Samme som å ikke klikke på trekanten)
Insert & Display as: Author (Year) Setter inn sitering med forfatternavn utenfor parentesen
Insert & Exclude Author Setter inn siteringen uten å ta med forfatternavn
Insert & Exclude Year Setter inn siteringen uten å ta med årstall
Insert in Bibliography Only Setter referansen kun i litteraturlisten uten tilhørende sitering i den fortløpende teksten