Oppdatering av referanser

Du kan oppdatere referanser som allerede ligger i et EndNote-bibliotek. Dette kan være nyttig når du har lagt inn referanser manuelt og mangler sammendrag og andre opplysninger som finnes tilgjengelige på nett. Det er også en fin funksjon om du hentet inn en referanse før den finn alle opplysninger i basen du hentet den fra.

Uansett grunn til at referanser er ufullstendig, det finnes altså en funksjon som gjør at du kan oppdatere den heller enn å søke den opp på nytt eller skrive inn manglende opplysninger manuelt.

Fremgangsmåte for å søke etter oppdateringer:

 • Merk referansene du vil sjekke oppdateringer til
 • Velg Find Reference Updates fra References-menyen, eller klikk på 
 • Det kommer så opp en fremdriftsindikator for å fortelle at programmet leter etter referansen(e)
   

 • Du vil få opp en dialogboks når det blir funnet oppdateringer til en referanse. Denne inneholder tre valg:
  Update All Fields som oppdaterer alle felt
  Update Empty Fields som kun fyller ut de tomme feltene
  Edit Reference som gir deg anledning til å redigere, kopiere og endre slik du ønsker. Dette valget vil deaktivere de to foregående for å unngå feil og misforståelser.

 • Dersom du har merket av flere referanser og gjør en endring på en av de, vil programmet spørre om du ønsker å utføre samme valg på de resterende.
  NB! Bruk denne funksjonen med varsomhet. Dette gjelder særlig ved valget Update All Fields.