Søk

Man kan søke i EndNote-bibliotek og i eksterne baser fra samme søkegrensesnitt. Ettersom søking i eksterne baser i denne sammenheng bare er en variant av søk i EndNote-bibliotek, vil denne siden kun omhandle sistnevnte. Se egen side for ytterligere informasjon om søking i eksterne baser.
Søkeskjermens øverste del består av fire kolonner:

 • I første kolonne velger man hvordan søkekriteriet skal kombineres med neste søkekriterium
 • I andre kolonne angir man hvilket felt man vil søke i
  Man kan også  gjøre søk i tilknyttede PDF-filer.
  Velg i så fall å søke i Any Field + PDF eller PDF
 • I tredje kolonne angis hvordan søkeordet skal oppfattes i det angitte feltet
 • I fjerde kolonne angir man hva man vil søke på
 • Knappene helt til høyre gir mulighet for å legge til eller fjerne linjer med søkekriterier

Under disse kolonnene kan man velge

 • om man skal søke i hele eller deler av biblioteket
  (når kun et utvalg referanser vises, har man muligheten for å bare søke i disse)
 • om man skal ta hensyn til store/små bokstaver
 • om man vil ha treff på kun hele ordet eller også deler av det

Knappen  inneholder funksjoner for å

 • lagre søkestrategien
 • hente frem en lagret søkestrategi
 • angi nye standardverdier for søkeskjermen
 • hente frem standardverdiene for søk som var satt opp i EndNote til å begynne med
 • definere en automatisk gruppe på bakgrunn av søket
  (Se mer om grupper her.)
 • legge inn tabulator og/eller linjeskift i søketermen