Valg av EndNote-program

Word kan knyttes opp til å samhandle med enten EndNote eller EndNote online. Dette er to ulike programmer som har ulike verktøymenyer. Det er derfor viktig at Word er knyttet opp til det riktige programmet.

Fremgangsmåte for valg av EndNote-program:

  • Velg Preferences fra EndNote-menyen i Word
  • Velg fanekortet Application i dialogboksen som dukker opp
  • Sørg for at det er krysset av for EndNote