Fjerne uaktuelle referansetyper fra menyen

Listen over referansetyper i EndNote blir stadig lenger og mer omfattende å forholde seg til. De færreste bruker mer enn et lite utvalg, og synes kanskje at det kunne vært nyttig med en kortere liste å velge fra.
EndNote har en underkommunisert mulighet for å skjule referansetyper fra nedtrekkmenyen i registreringsskjermen:

  • Velg Preferences fra Edit-menyen
  • Gå til kategorien Reference Types, og klikk på Modify Reference Types
  • Velg aktuell (eller snarere: uaktuell) referansetype, og sett et punktum («.») foran navnet på øverste linje (se under)
  • Gjenta for alle referansetyper som skal skjules, og klikk OK for å lagre endringene

Nå vil de endrede referansetypene ikke vises i nedtrekkmenyen når man skal registrere nye referanser eller endre eksisterende.