Flertydige siteringer («Ambiguous Citations»)

Andre underkategorien under Citations inneholder valgene for hvordan man vil skille flertydige siteringer. En flertydig sitering er en sitering som ikke inneholder nok opplysninger i den forløpende teksten til å holde den adskilt fra andre siteringer i samme tekst.

Merk at alle valgene man angir i denne dialogboksen kun omfatter de siteringene som oppfattes som flertydige. Andre siteringer i samme teksten forblir upåvirket av dette.

 

De ulike alternativene er:

Include the author initials or full name in citation

 

Man kan legge til forfatterens initialer eller fullt navn for å skille siteringene fra hverandre. Valgene under Name format gir mulighet for å spesifisere nærmere
Add more authors until the citation is unique
Denne muligheten er særlig godt egnet der det typisk er flere forfattere pr. sitering
Add the title for different works by the same author
Man kan legge til tittel for å skille siteringer fra hverandre. Title format gir anledning til å velge om man vil bruke full tittel eller en kortversjon.
Add a letter after the year
Man kan angi at siteringene skal skilles fra hverandre ved hjelp av bokstaver. Letter format gir to mulige formateringer av dette