Flytte referanselisten til et annet sted i dokumentet

EndNote-stilene vil sørge for å lage en referanseliste på slutten av tekstdokumentet. Noen ganger kan det være ønskelig med en annen plassering, f.eks. dersom man vil ha med et eller flere tillegg etter referanselisten.

  • Merk hele referanselisten i tekstbehandleren
  • Velg funksjonen Klipp ut (eller Flytt)
  • Lim inn listen på det stedet som er ønskelig

Fra nå vil EndNote sørge for at referanselisten blir værende på det angitte stedet ved fremtidige formateringer av dokumentet.
NB: Dersom man velger å avformatere dokumentet (Unformat Citation(s)) på et eller annet tidspunkt, vil referanselisten igjen plasseres helt til slutt.