Forfattere i bibliografi («Author Lists»)

Denne kategorien inneholder valgene for hvordan man vil liste opp forfatterne dersom det refererte arbeidet har flere forfattere.

Øverste delen av dialogboksen angir skilletegn/-ord mellom forfatterne, mens de to nederste angir om og i så fall hvordan listen skal kortes ned.

De ulike alternativene er:

Author Separators Angi skilletegn mellom forfatterne, men mulighet for å legge til en ekstra tegnsetting foran siste forfatteren i listen. De to radene gir anledning til å ha to typer tegnsetting avhengig av antall forfattere.
Husk å sette inne ønskede mellomrom (ses som små prikker plassert midt på linjen)
Abbreviated AuthorList Man angir her om alle forfattere skal være med i siteringen, eller i motsatt fall hvor mange som skal være med, hvordan man angir at listen er forkortet og om denne teksten skal kursiveres
Det tredje alternativet er tiltenkt stilen APA 6th, og blir vel neppe aktuelt for andre stiler
For Subsequent Works by the Same Author Valgene her angir formateringene for de påfølgende referensene av samme forfatter. Man kan altså velge å vise referansen slik de øvrige blir vist, fjerne forfatterfeltet fra referansen eller erstatte forfatterfeltet med tekst eller tegn man selv skriver inn i dialogboksen