Forfattere i siteringer («Author Lists»)

Denne kategorien inneholder valgene for hvordan man vil liste opp forfatterne dersom det siterte arbeidet har flere forfattere.
Merk at dette ikke har noen effekt dersom man benytter en såkalt nummerert stil – altså en stil som benytter tall i stedet for forfatter/årstall i den fortløpende teksten.

Øverste delen av dialogboksen angir skilletegn/-ord mellom forfatterne, mens de to nederste angir om og i så fall hvordan listen skal kortes ned.

De ulike alternativene er:

Author Separators Angi skilletegn mellom forfatterne, men mulighet for å legge til en ekstra tegnsetting foran siste forfatteren i listen. De to radene gir anledning til å ha to typer tegnsetting avhengig av antall forfattere.
Husk å sette inne ønskede mellomrom selv om disse ikke ses så enkelt i denne dialogboksen
Abbreviated AuthorList
– First Appearance
Man angir her om alle forfattere skal være med i siteringen, eller i motsatt fall hvor mange som skal være med, hvordan man angir at listen er forkortet og om denne teksten skal kursiveres
Abbreviated Author List
– Subsequent Appearances
Det som står i disse rutene angir formateringene for de påfølgende siteringene av samme verk. De gjelder med andre ord kun siteringer som forekommer mer enn én gang