Forfatternavn i bibliografi («Author Name»)

Denne underkategorien av Bibliography tar for seg hvordan forfatternavnene skal presenteres i litteraturlisten / bibliografien.

De ulike alternativene er:

First author: Angir hvordan førsteforfatter skal skrives
Other authors: Angir navneformatet for de resterende forfatterne dersom det er fler enn én
Capitalization: Her kan man definere hvordan man vi ha store/små bokstaver i forfatternavnene. As Is vil si at man bruker den formen som er angitt i den enkelte referanse i EndNote-biblioteket. Merk at dette kan gi ulik formatering av de enkelte referansene.
Kryss av for Capitalize only the author’s last name dersom du ønsker å kun ha store bokstaver i etternavnet
Initials: Dette feltet brukes for å angi hvordan man skal forholde seg til forfatternes for- og mellomnavn. Merk at dette valget overstyrer de tre tidligere