Forfatternavn i siteringer («Author Name»)

Denne underkategorien av Citations tar for seg hvordan forfatternavnene skal presenteres i siteringene. Merk at dette ikke har noen effekt dersom man benytter en såkalt nummerert stil – altså en stil som benytter tall i stedet for forfatter/årstall i den fortløpende teksten.

Dialogboksen har et skille mellom navneformat øverst og hvordan man vil angi flere påfølgende siteringer av samme forfatter(e) nederst.

De ulike alternativene er:

First author: Angir hvordan førsteforfatter skal skrives
Other authors: Angir navneformatet for de resterende forfatterne dersom det er fler enn én
Capitalization: Her kan man definere hvordan man vi ha store/små bokstaver i forfatternavnene. As Is vil si at man bruker den formen som er angitt i den enkelte referanse i EndNote-biblioteket. Merk at dette kan gi ulike formater
Initials: Dette feltet brukes for å angi hvordan man skal forholde seg til forfatternes for- og mellomnavn. Merk at dette valget overstyrer de tre tidligere
Omit repeted authors En avkrysning her vil føre til at forfatternavnet kun vises i første av en serie siteringer av verker fra samme forfatter
Separate these citations with: Viser til valget over, og gir mulighet for å angi et skilletegn/-ord mellom siteringene. Merk at man må skrive inn evt. ønskede mellomrom selv om disse er vanskelige å se i dialogboksen
Don’t omit authors from citations that have suffix Dette valget gir anledning til å overstyre det foregående i de tilfeller man har lagt til en tekst selv etter den ordinære siteringen