Hvordan får jeg tak i stilen APA 6th-UB?

Løsning:

Dersom du ikke finner stilen APA 6th-UB som alternativt stilvalg, kan denne legges til.
Fremgangsmåte for å legge til stilen APA 6th-UB:

  • Klikk på lenken APA 6th-UB.ens
  • Ulike nettlesere kan deretter gi ulikt resultat, men velg å åpne filen dersom dette ikke skjer automatisk.
  • Filen vil deretter åpnes i EndNote-programmet
  • Velg Save As fra File-menyen
  • Sørg for at navnet blir APA 6th-UB
    (slett mellomrom + Copy på slutten av det foreslåtte navnet)
  • Stilen er nå tilgjengelig både i EndNote og Word.
    Merk at det vil være nødvendig å velge Select Another Style første gang i hvert program ettersom den ikke finnes på favorittlisten i utgangspunktet.