Hvordan slå sammen to dokumenter som begge har referanser i seg?

Svar:

Det er (minst) to måter å gjøre dette på: Enten kopiere fra et dokument til et annet slik at de ender opp i samme dokument, eller å bruke hoveddokument-/deldokument-funksjonen i Word.
Uansett fremgangsmåte er det viktig å huske å avformatere referansene i Word-dokumentene før de slås sammen. Velg deretter å formatere de på nytt etter at dokumentene er sammenstilt.

Les mer om formatering og avformatering i Word her.