Inndelinger («Sections»)

Her angis hvorvidt man ønsker å ha litteraturliste etter hver inndeling (kapitler ol), og/eller om man vil ha en fullstendig litteraturliste på slutten av dokumentet (eller et annet sted for den saks skyld).

Merk at denne funksjonaliteten bare virker I Word. Dersom stilen brukes sammen med OpenOffice.org Writer, RTF-filer eller tidligere versjoner av EndNote, vil valgene i denne kategorien ignoreres.

De ulike alternativene er:

Create a complete bibliography at the end of the document Dette tilsvarer den tradisjonelle  formateringen med en samlet referanseliste på slutten av dokumentet
Create a bibliography for each section
Dette valget gir en litteraturliste etter hver inndeling
Continue numbering, or apply settings for disambiguation and repeted citations across sections
Her kan man altså krysse av for å oppnå entydighet i referansene på tvers av inndelingene
Create a bibliography for each section and a complete bibliography at the end of the document
Kombinasjon av valgene over.
Entydighet på tvers av inndelingene kommer automatisk ettersom man skal ha en samleliste på slutten dokumentet