EndNote-programmet leveres med flere tusen såkalte tilleggsfiler for formatering av siteringer og referanser, for oppkobling mot eksterne litteraturdatabaser og for import av referanser fra slike baser.

Man vil kunne oppleve at en ordinær installasjon av programmet kun tar med et lite utvalg av disse filene. I så fall er det anledning til å etterinstallere de.

Fremgangsmåte:

  • Velg Customizer fra EndNote X9-menyen
  • Kryss av for kategoriene som ønskes installert for å få med alle filene i kategorien eller klikk på trekanten til venstre for kategorien for å velge filer fra en liste.
    • Connections – inneholder filer for oppkobling mot litteraturdatabaser
    • Import Filters – inneholder filer for import fra eksterne baser
    • Output Styles – inneholder filer for formatering av siteringer og referanser
  • Klikk  to ganger for å starte installasjonen