Jeg får ikke opp EndNote-verktøylinjen i Word

Løsning:

Verktøylinjen i Word som sørger for forbindelsen til EndNote baserer seg på såkalte makroer som må være på plass og aktivert.

Dersom EndNote ble installert før Word, det er foretatt omfattende oppdateringer av Word eller Word ikke var avsluttet da EndNote-ble installert, vil EndNote-verktøyraden i Word antagelig ikke være tilgjengelig.

Fremgangsmåte for kopiering av EndNote-tillegg i Word:

  • Avslutt Word (og andre Office-programmer)
  • Gå til EndNote
  • Velg Customizer fra EndNote X9-menyen
  • Kryss av for at du vil ha installert Cite While You Write
    (de andre valgene kan også med fordel markeres, men det har ingen betydning for verktøyraden i Word)
  • Klikk på Next-knappene for å godta de neste valgene
  • Start Word på nytt for å forsikre deg om at EndNote-verktøyraden er på plass