Kan jeg bruke ulike EndNote-versjoner mot samme bibliotek?

Svar:

Fra X9.3:
EndNote X9.3 og nyere utgaver er ikke kompatible med EndNote-bibliotek laget i tidligere versjoner. Når du åpner et bibliotek fra en tidligere versjon vil du få opp en dialogboks hvor du kan bekrefte at det skal konverteres. Du vil også måtte oppgi navnet det nye biblioteket skal lagres under. Resultatet er med andre ord et nytt, konvertert EndNote-bibliotek i tillegg til at det gamle beholdes uendret.

Mellom versjonene X til X9.2:
EndNote X til X9.2 er kompatible seg i mellom. Man kan altså uten problemer gå fra en versjon til en annen uten konvertering av basen. Man bør likevel huske at det blir lagt til ny funksjonalitet og nye referansetyper i hver versjon slik at stiler ol. i en eldre versjon ikke tar høyde for disse. Det er derfor ikke å anbefale at man går frem og tilbake mellom versjonene versjoner som ligger for langt fra hverandre i tid.

Mellom versjon 5-9 og nyere versjoner:
Man kan åpne bibliotek fra tidligere versjon i de nyere versjonene. Disse vil da bli konvertert til det nye tegnsettet/formatet. Sjekk alltid om spesialtegn ol. blir konvertert rett.
Bibliotek fra de nyeste versjonene kan ikke åpnes i versjonene 5-9. Referansene må da eksporteres fra den nyeste versjonen og importeres til den tidligere versjonen via f.eks. RIS-formatet. Man vil ikke beholde id-nummereringen i basen. (Dette kan medføre at referanser i Word-dokumenter ikke kjennes igjen umiddelbart.)

Stiler, importfiltre og oppkoblingsfiler virker uavhengig av versjon (med forbeholdet som beskrevet over).