Kategorier («Categories»)

Dette valget gir muligheter for å dele inn en referanseliste inn i kategorier etter referansetyper.

Skriv inn eventuelle ønskede overskrifter for kategoriene og velg fra knappen Insert Reference Type hvilke referansetyper som skal plasseres under de ulike overskriftene.