Layout i bibliografi («Layout»)

Denne underkategorien inneholder valgene for å sette inn bestemte tegn eller tekst før eller etter en referanse, samt mulighet for å bestemme innrykk.

Når man formaterer en litteraturliste i Word vil man også kunne få opp en dialogboks som heter Layout. Den inneholder noen av de samme valgene som her, men er altså noe annet til tross for at den heter det samme.

De ulike alternativene er:

Start each reference with: Her kan man legge til tekst, tegn eller innholdet i et felt før hver enkelt referanse. I siste tilfelle klikker man på knappen Insert Field eller skriver feltnavnet inn som under malene
End each reference with: Som over, men på slutten av hver referanse.
Et tips kan være f.eks. å legge til et linjeskift etter hver referanse dersom man ønsker litt «luft» mellom de i litteraturlisten/bibliografien
Hanging indent: Her kan man bestemme om man vil ha innrykk, og i så fall hvilke linjer som skal rykkes inn