Mal for bibliografi («Templates»)

Underkategoriene i Bibliography inneholder de aller fleste alternativer og valg som påvirker litteraturlisten. Det første av disse – maler («Templates«) angir hvilke felt som skal være med, og hvordan disse skal formateres. Det er også anledning til å legge til ren tekst eller annen tegnsetting i tillegg til å sette inn innhold fra feltene som utgjør referansene i EndNote-biblioteket.

Til forskjell fra maler for siteringer er det i maler for bibliografier naturlig å skille mellom ulike referansetyper. Dette – og det faktum at man setter inn langt flere opplysninger i bibliografiene enn i siteringene – gjør at vi her får et skjermbilde som kan synes noe mer uoversiktlig.

Se ellers egen side om hvordan man bygger opp en mal.